NORDISKA AFRIKAINSTITUTET

The Nordic Africa Institute

 

                                     

 

Rejserapport.                                                                                                                                

 

Hans Erik J. Stolten

(Udgiftskonto 1111-4).

 

 

Rejserapport for rejse til Sydafrika 23/2 til 17/3 2000.

 

Rejsens primære formål var seminardeltagelse, indsamling af materiale, samt verificering af allerede anvendt materiale, med henblik på det videre arbejde med gennemførelsen af mit forskningsprojekt.

Dette skete hovedsagelig gennem uddybning af videnskabelige kontak­ter samt gennem inddragelse af ny værker, periodika, dokumenter og andre arkivalier på udvalgte institutter, centre og arkiver.

 

Det blev et ophold med stor nytteværdi. Jeg fik fornyet mit indtryk af landet, forskningsmiljøerne og uddannelsespolitikken.

Samtaler med vigtige personligheder indenfor forskningsfeltet, verifikation og kildestudier af afhandlinger, manuskripter, lokale tidsskrifter og arbejdspapirer, samt vanskeligt tilgængelige bøger på arkiver, national- og institutbiblioteker­ slugte det meste af tiden.

 

Af konkrete opgaver, der stod i centrum under forskningsopholdet, kan bl.a. nævnes:

Samtaler/interviews med de i projektet/bogen citerede og diskuterede forfattere, altså med historiedebattens aktører.

Udvidelse og uddybning af forskningskontakter, især med henblik på at skabe forbindelser til nye fremskridtsvenlige forsk­ningsmil­jøer i udvikling.

Almen selvoplevet indsigt i det sydafrikanske samfund.

Indsamling af bibliografiske data til min forskningsdatabase for samfundsrelevant, sydafrikansk faglitteratur, LITSA.

 

Seminaret History for Democracy optog det meste af den første uge. Seminarets venues var fordelt på en hel række forskellige institutioner i Cape-området, derunder University of Cape Town, University of Western Cape, University of Stellenbosch, South African Museum, African Cultural History Museum og Robben Island.

Seminaret handlede hovedsageligt om historieundervisning på gymnasie- og universitetsniveau og om historiefagets problemer i Sydafrika og Danmark, men der var også papers om national identity, ethnicity og world history.

Det var lykkedes for arrangørerne at sikre deltagelse af nogle af de mest betydningsfulde historikere og uddannelsesforskere i Sydafrika, derunder Saunders, Legassick og Kallaway.

Hovedindtrykket var desværre nok, at historiefaget i Sydafrika er på vej ind i en stadig dybere krise. Tilgangen af studerende til historiestudiet er mange steder halveret og historieinstituttet på bl.a. UWC går en usikker fremtid i møde. For at tiltrække studerende eksperimenterer man med et tværfagligt samarbejde med mere populære fag som commercial studies og appellerer til private firmaer om sponsoreret virksomhedshistorie.

Der er dog publiceret en række gode gymnasiehistoriebøger på det sidste, men i det omfang at uddannelsesstederne overhovedet er opmærksomme på dem, har de oftest ikke råd at anskaffe dem.

 

Abstract for mit eget paper var som følger:

History, Mentality and Nation-building in South Africa and Denmark.

This presentation will deal with different examples of use and misuse of history during formation of group identity and national unity. The importance of history and historians in the creation of ethnicity and racial thinking will be discussed.

In the case of South Africa, classical cases of mentality-building for ethnic and socio-economic interest will be outlined. This will include forces behind the fabrication of afrikanerdom and other kinds of White superiority, elements in Black social and democratic mobilisation and historical creativity behind Zulu ethnicity.

The generally accepted notion of Denmark as a homogeneous nation state will be examined and placed in a historical context. Finally the question will be raised, if Denmark could learn from South Africa, how to live up to a multicultural situation.

 

Cape Town d. 24/2 – 4/3.

 

Ø      Deltagelse i seminaret History for Democracy i Cape Town og Stellenbosch. Program og abstracts kan ses på seminarets website: www.sun.ac.za/dadp/default4.htm. Jeg leverede mit paper ”History, Mentality and Nationbuilding in South Africa and Denmark” d. 25/2 i Slave Lodge, African Cultural History Museum,

Ø      University of Cape Town, litteraturstudier på Centre for African Studies Library og Centre for Intergroup Studies.

Ø      University of the Western Cape, derunder studier i arkiverne for frihedsbevægelsens historie på Mayibuye Centre arkiver og History Department.

Ø      Kildestudier på South African Library, Cape Town.

Ø      Samtaler med bl.a. Christopher Saunders og Nigel Worden, Departement of History, University of Cape Town.

Ø      Lecture på UCT for 3. årsstuderende.

Ø      Samtaler med bl.a. Martin Legassick og Gary Minkley, Institute for Historical Research, University of the Western Cape.

Ø      Samtaler med bl.a. June Bam, Department of Sociology, University of Stellenbosch.

 

Durban d. 5/3 – 12/3.

 

Ø      Besøg på Department of History, University of Natal, Durban.

Ø      Litteraturstudier på Killie Campbell Africana Library, Durban,

Ø      Samtale med Vallerie Møller, Centre for Social and Development Studies (CSDS), UN.

 

Johannesburg d. 12/3 – 15/3

 

Ø      Kildestudier ved William Cullen Library  og John G. Gubbins Africana Library, samt African Studies Insti­tute, Political Studies og History Department, University of the Witwatersrand.

Ø      Litteraturstudier på J. H. Hofmeyr Library South African Institute of Race Relations, Johannesburg.

Ø      Samtale med Belinda Bozzoli, Department for Sociology, Wits.

Ø      Samtale med John Pampallis, historieforfatter, tidligere University of Natal.

Ø      Litteraturindkøb hos van Schaik, Bramfontain.

 

Pretoria  d. 16/3.

 

Ø      Kildestudier i South Africa National Library (Die Staatsbiblioteek), Pretoria.

Ø      Besøg på Africa Institute, Pretoria.

Ø      University of South Africa, samtale med K.W. Smith.

Ø      University of Pretoria, besøg på Main Library.

Ø      Goverment Archives/Transvaal Archives Depot, Government Buildings, Pretoria.

 

De faktiske udgifter til rejsen beløber sig alt i alt til svkr. 27.679.

Der var budgetteret med 29.000.

 

Jeg skal nu i gang med at bearbejde det opsamlede materiale, notater og kontakter. Supplerende fotos optaget på de besøgte uddannelsessteder vil blive skannet og lagt på min personlige hjemmeside på internettet.

 

Mvh.

H.E. Stolten

Home Home - SASR
---------------------------------------------------
© Jakobsgaard Research
---------------------------------------------------