i Home - SASR

Author Title Source Publisher Year Pages Library

The All But Dissertation Survival Guide,Web: http://www.abdsurvivalguide.com/, http://www.ecoach.com

Dissertation Proposal Workshop,
Institute of International Studies, University of California-Berkeley,

http://globetrotter.berkeley.edu/DissPropWorkshop/resources

Publication Manual of the American Psycological Associaltion, 5. ed. American Psycological Associaltion, Washington, DC, 2001 439 KB: Læsesal Vest,

A Guide to Africa on the Internet, NAI’s website, NAI,

Web: http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/

The Chicago Manual of Style, Udgave 15. ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2003 956 KB: Læsesale,
Antonius C.G.M. Robben and Jeffrey A. Sluka (eds.), Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader,
Oxford, Blackwell, 2007

Arthur Aaron, Elaine N. Aron, and Elliot J. Coups, Statistics for the Behavioral and Social Sciences: A Brief Course,
Pearson/Prentice Hall, 2005

Bernard H. Russell, Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Methods, Fourth Edition, Altamira Press, 2006

Bill Gillham, Research interviewing, the range of techniques,
Maidenhead : Open University Press, 173 2005
Fiolstræde : Udlånssamling : EACI Gill
Birger Stjernholm Madsen, Statistik for ikke-statistikere,
Forlaget Samfundslitteratur, 2008 180
Bitsch Olsen og Kaare Pedersen, Problemorienteret projektarbejde - en værktøjsbog, 3. udgv., Roskilde Universitetsforlag, 2003 331 KB: DA8-P8882,
Bo Jacobsen, Hvad er god forskning - psykologiske og sociologiske
perspektiver,

Kbh, Hans Reitzel, 2001 153 IB, hes t 17,
Bodil Egeskjold, Om eksamen: med fif & fiduser,
Odense : Studenterrådgivningen, 1994 17 KB: DA8-F2587.
Boje Katzenelson, Vejledning i affattelse af universitetsopgaver og videnskabelige arbejder,
Dansk Psykologisk Forlag, 1979 224 KB: 1-80/23.
Booth, Alan, Teaching history at university: enhancing learning and understanding,
New York, Routledge, 2003 202 KB: LZ 19 Boot, Web fulltext (some pages missing): http://books.google.dk/
Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams, The Craft of Research,
The University of Chicago Press, 1995/2003 329 KB lsv: BAC Craf
Bruno Latour, Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory,
Oxford University Press, 2005
Elektronisk udgave. Adgang: KB, KUBIS + universitetshospitaler
Catherine Dawson, Practical research methods: a user-friendly guide to mastering research,
Oxford, 2002
Partly fulltext: http://books.google.dk/
Christian Kock og Lotte Rienecker, Formidling - fra universitetsopgave til artikel,
Formidlingscentret, KU, 1996 39 hes,
Christian Kock, Jeg skriver - altså tænker jeg,
Formidlingscentret, KU, 1995 20 hes,
Furseth, Inger og Everett, Euris Larry , Opgaveskrivning : hvordan kommer jeg i gang - og bliver færdig?
Pædagogisk Bogklub, 2000 206 KB: DA8-P4232
George Watson, Writing a thesis. a guide to long essays and dissertations, 7. impression 1993, London : Longman, 1987 120 UBA: 808 Wats. fa52818-8 (Ex.1 bortkommet).
Gordon Taylor, The students writing guide for the arts and social sciences,
Cambridge University Press, 1989/90 250 KB: fa 59270-6; KB: 808 Tayl. fa59270-6;
Gunnar Thorvaldsen, Databehandling for historikere,
Oslo : Tano Aschehoug, 1999 231 KB. Amager: Udlånssamling på åbne hylder: LZC Thor
Hanne Nexø Jensen, Hvordan laver man spændende universitetsundervisning?
Inst. f. Statskundsskab, 1994 20 KB: Udlånssamling, KBF: GA 01 Unde, hes t 17,
Hans Peter Hansen, Eksamensteknik : målrettet, koncentreret, effektiv,
Værløse: Supplement, 1993 103 KB: DA4-C7005
Heltberg, Eva og Kock, Christian Skrivehåndbogen,
Gyldendal uddannelse, education, 1999 491 KB DA8-M2651
Ib Andersen, Guide til problemformulering i projektarbejder inden for samfundsvidenskaberne,
Samfundslitteratur, 2004 57 KB læsesal DA8-S5498, hes t 17, hes SSAR,
Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne,
Samfundslitteratur, 2002 353
Ib Andersen, Dataindsamling og spørgeteknikker i projektarbejder inden for samfundsvidenskaberne,
Frederiksberg, Samfundslitteratur, 2006
KB: Magasin NJ112( 2/ 2),
Ib Ravn, Forskning i sammenhænge,
Multivers, 2006 314
J. Barzun and H. F. Graff, The Modern Researcher,
New York: Harcourt Brace Jovanovich inc., 1977
KB: fi-78-214.
Jakob Ravn, Teoriguiden, Interaktiv på CD-rom, CBS Learning Lab, 2002
hes, KB: Slotsholmen, Læsesal Vest
James Spradley, The Ethnographic Interview,
Wadsworth Group/Thomas Learning/Sage, 1979

John Clanchy and Brigid Ballard, How to write essays,
Melbourne, Longman Cheshire, 1995/98
KB: clan 808 UBA,
John Law, After Method. Mess in social science research, International Library of Sociology, Routledge, 2004 188 KB., Web fulltext (not all pages): http://books.google.dk/
John McCall, How to write Themes and Essays,
USA, MacMillan, 1998

K. D. Wagner, Universitetspædagogik. En grundbog,
Akademisk Forlag, 1994 88 KB Læsesalslån a DA8-F0286 Kun læsesalslån 2 ex bortkommet
Stregkode: 130001246497, hes t 17,
Kate L. Turabian, A manual for writers of term papers, theses, and dissertations, (Chicago guides to writing, editing, and publishing), Chicago : University of Chicago Press, 1996 308 KB: US8-L8988.
Kelley Griffith, Writing Essays about Literature. A Guide and Style Sheet,
4th. ed. Fort Worth etc ., Harcourt Brace, 1994

Klaus Kjøller, Manipulation - en håndbog,
Borgen, 1991 200 KB: DA8-H0157,
Klaus Kjøller, Skriv bedre opgaver i folkeskolen, på gymnasiet, på universitetet,

1995

Klaus Kjøller, Snyd ikke dig selv ved eksamen, 1. udgave, 2. oplag, Valby : Borgen, 1993 104 KB: DA8-E1209.
Lars Bluhme Larsen & Carsten Bach Nielsen Internet i historieundervisningen : en håndbog i søgning og materialekritik,
Århus : Systime, 2003
KB Magasin, Danske Afdeling LGV: Fjernmagasin: DA8-R5377
Lars Fuglsang og Peter Hagedorn-Rasmussen og Poul Bitsch Olsen (red.), Teknikker i samfundsvidenskaberne,
Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag, 2007 365 KB: DA8-V7662;
Lis Hedelund, Korrekt sprog og rigtige kommaer - nødtørftig grammatik for opgaveskrivere,
RUC, 2001 66
Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, Den gode opgave: opgaveskrivning på videregående uddannelser,
Frederiksberg :Samfundslitteratur, 2002 380 Web fuldtekst: http://books.google.dk/; KB: LSvest: DA8-K5866, hes t 17,
Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, Specielt om specialer : hovedsageligt om hovedopgaver - koncentreret om kandidatafhandlinger ,
Frederiksberg : Samfundslitteratur, 1999 69 KB Amager: Udlånssamling på åbne hylder: BAC Spec. US8-P5366
Lotte Rienecker, Scribo - en problemformuleringsguide,
Samfundslitteratur, 1998
hes download gml udg., Web: KB læsesale.
M. Järvinen og N. Mik-Meyer (red.), Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv : interview, observationer og dokumenter,

København, Hans Reitzels Forlag, 2005 303 KB: Magasin, LGV3;
Mamphela Ramphele, Participatory research - the myths and realities, Social Dynamics 16(2), pp. 1-15,
1990
hes /73, NAI,
Michael Bassey, Case study research in educational settings,
Buckingham, Open University Press, 2008/1999 178
Niels Lund, Tankernes klædedragt om skriftlige opgaver i historie en kort vejledning,
Institut for historie, 2003 51 DPB: 90.7 Lun, KB: Nationalbibliografi, hes t 17, SSAR Methodology,
Peter Elbow, Writing With Power,
New York, Oxford University Press, 1981/98 384 KB. US8-P9933 (98 ver),
Peter Gundelach, Rapportskrivning, 1. udg., 5. opl.,
Kbh.: Gyldendal, 1990/84 59 hes, KB: DA8-B7445.
Peter Limb and Ibra Sene, An A-Z of African Studies on the Internet,
Web: http://www.lib.msu.edu/limb/a-z/az.html
R.J. Sternberg, For the Article Writer . . . How to Win Acceptances by Psychology Journals : 21 Tips for Better Writing, American Journal of Mental Retardation, Vol. 97(6), s. 709-12,
1993

R.M. Ritter, The Oxford Style Manual,
Oxford 2003 1033
Ragnar Hatlem, Håndbog i effektiv studieteknik. Lær mere - læs mindre, Studieserien, Akademisk Forlag, 1991/98 170 UBA: 370 Hatl,
Richard Marius, A Short Guide to Writing about History,
Longman, 1989/2005 230 hes,
Richardson, Laurel, Writing Strategies - Reaching Diverse Audiences, Qualitative Research Methods Series, Vol. 21, USA, Sage University Press Press, 1990 71 KB: Fiol EAZC, US8-E3870,
Rienecker, Lotte, Thomas Harboe og Peter Stray Jørgensen, Vejledning - en brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser,
Forlaget Samfundslitteratur, 2005 346 KB.
Steinar Kvale, Interviews – An introduction to Qualitative Research Interviewing,
London, SAGE Publications, 1996 326 KB: US8-L8039
Søren Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivisme – positioner, problemer og perspektiver,
København, Samfundslitteratur, 2002 223 KB: A 02-126;
Torben Beck Jørgensen, Den unge forskers lidelser, eller: Forskeren og forskningsprojektet - en forløbsanalyse, Hvad er organisations-sociologisk metode?: den 3die bølge i metodelæren / Harald Enderud (red.), Kbh., Samfundslitteratur, 1986/84 396 KB.
Toulmin, Stephen E., The Uses of Argument, Updated ed., Cambridge University Press, 2003 247 KB: BSH Toul
Toyin Falola and Christian Jennings, (eds.), Sources and Methods in African History: Spoken, Written, Unearthed, Rochester Studies in African History and the Diaspora, Rochester: University of Rochester Press, 2003 409 KB: MNA LZ 19 Sour
Umberto Eco, Kunsten at skrive speciale - hvordan man udarbejder skriftlige opgaver,
Kbh.: Akademisk Forlag, 1997 218 KB: US8-N5482,
V. Desai and R.B. Potter (eds.), Doing Developing Research,
SAGE Publications Ltd., 2006
Fulltext delvis: http://books.google.dk/
Walther W. Powel, Getting into Print: The Decision-Making Process in Scholarly publishing,
University of Chicago Press, 1985
KB: pa-86-158.
Vansina, Jan (eds.), In Pursuit of History: Fieldwork in Africa, Social History of Africa, pp. 127-140, Heinemann, 1996

Vansina, Jan, Epilogue: Fieldwork in History, in Adenaike, Carolyn Keynes and Jan Vansina (eds), In Pursuit of History: Fieldwork in Africa, Heinemann, 1996
KB: US8-M9536 , van Schaick Bramfontein.
Wayne Fife, Doing fieldwork: Ethnographic methods for research in developing countries and beyond,

2005
KB:
Wolf Wagner, Angst og bluf på universitetet,
Tiderne Skifter, u.å. 136 UBA: 370 Wagn,
Zell, Hans M. and Cecilie Lomer, The African Studies Companion. A Ressource Guide and Directory, Second ed., Hans Zell Publ., 2003/1997
KB LSvest: AFR MNA Afri, Web fulltext: http://www.africanstudiescompanion.com
Alan Kimball, Ways of Seeing History,Web full-text, hes t 17,
Arne Jarrick och Johan Söderberg, Praktisk historieteori,
Almqvist och Wiksell Förlag, 1993 154 KB: 130003690254
Black, Jeremy and Donald D. MacRaild: Studying History, Second Ed., New York: Palgrave, 2000 240 hes,
Feinstein, Charles H. and Thomas, Mark, Making history count : a primer in quantitative methods for historians,
Cambridge University Press, 2002 547 LZC Maki,
Flemming Svith (red.), At opdage verden: research - fra akademikere til journalister,
Århus: Ajour, 2006, 2007 194 KB.
Jarl, Bo: Eksamensbogen,
Gyldendal, 1987 109 UnPraT: 2.4.3,
Kjeldstadlis, Knut: Fortiden er ikke hvad den har været,

2001
KB: Fjernmagasin Læsesalslån a Stregkode: 130011347445
Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen og Morten Gandil, Skriv en artikel - om videnskabelige, faglige og formidlende artikler,
Forlaget Samfundslitteratur, 2008 171
Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips, Diskursanalyse som teori og metode,
Roskilde Universitetsforlag, 1999 216 KB mange eksemplarer.
Olden-Jørgensen, Sebastian, Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik,
Gads Forlag, 1994/2001 104
Wagner, Wolf: Angst og bluf på universitetet,
Tiderne Skifter, u.å. 136 UBA: 370 Wagn,

i Stolten's African Studies Resources