att. Danmarks Nationalleksikon.

Artikel til Den Store Danske Encyklopædi

 

 

Artikel:


poor whites, social gruppe bestående af fattige hvide i Sydafrika, som især i mellemkrigstiden udgjorde en stor befolkningsgruppe i byområderne. I 1930 talte de fattighvide ca. 130.000 personer. Ved hjælp af en favoriserende raceadskillelsespolitik (segregation) havde de hvide arbejdere i Sydafrika allerede ved begyndelsen af 1940’erne opnået en relativ velstand, mens fattigdomsproblemerne var

blevet skubbet over på de sorte.

 


 

Baggrund:

poor whites, fattige hvide i Sydafrika, som især i mellemkrigstiden udgjorde en stor befolkningsgruppe i byområderne. Baggrunden for denne befolkningsgruppes opståen var både boerkrigens ødelæggelser af afrikaanerbefolkningens gårde (som blev brændt ned under englændernes antiguerillakrigsførelse) og familierelationer (ca. 30.000 kvinder og børn døde i de engelske koncentrationslejre), kvægpesten (rinderpest)(, der fra 1897 dræbte 4,5 mio. stykker kvæg i Sydafrika), samt den almindelige afvandring fra landbruget. I 1930, ved begyndelsen af den økonomiske verdenskrise, udgjorde de fattighvide ca. 130.000 personer.

Ved hjælp af den racediskriminerende segregationpolitik, der blev gennemført både af Pagtregeringen fra 1924 til 1933 og af Fusionregeringen fra 1933 til 1939, blev problemet med de fattighvide løst på de sorte sydafrikaneres bekostning. Det skete bl.a. vha. job colour bar, som udelukkede sorte fra mange arbejdsfunktioner, ved at forvise de fleste afrikanere fra byområderne, ved skabelse af halvfaglærte jobs for hvide fx ved jernbanerne og ved statens favorisering af erhvervsvirksomheder som beskæftigede hvide til ”civiliserede lønninger”.  Ved hjælp af denne storstilede ”social engineering” var fattigdomsproblemerne i Sydafrika allerede ved 2. verdenskrigs udbrud blevet skubbet over på de sorte.