i Home - SASR

Fund Administrator Application date Application date2 Foundation Activity field Recipients Website Email Tel Address City
Alex. Foss' Industrifond
1-3-2022http://www.di.dk/omdi/medlemsservice/show.asp?page=doc&objno=27696 lh@di.dk


Ambassade De France Au DanemarkFrankrig,

Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond Dansk Arbejdsgiverforening 15-3-2022

selvstændig erhvervsvirksomhed,

da@da.dk


Bestyrelsen for Lektor Knud Henders Legatfond Romansk Institut 31/1/2022

Højt kvalificerede forskere med afsluttende eksamen.Njalsgade 78-80 2300 Kbh. S.
BG Fondens Legatbolig i SkagenBolig, ophold i Skagen, rejsestipendium,
http://www.bgfonden.dk/flora/flora.aspBilaterale Stipendier CIRIUS 1/1/2022

Belgien, Bulgarien, Egypten, Estland, Finland, Grækenland, Holland, Island, Israel, Italien, Japan (Monbusho og Tokai University), Kina, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Den Slovakiske Republik, Spanien, Den Tjekkiske Republik, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig
www.ciriusonline.dk llj@ciriusmail.dk 33 95 70 63 Fiolstræde 44 1171 København K
Brugsforeningsbevægelsens Støttefond FDB

Lille fond, snæver udvælgelse. Almennyttige, kulturelle, oplysende, andelsprojekter i ulande.


43864386 Roskildevej 65 2620 Albertslund
C.C.S. Christiansen og hustru født Dahlstrøms legat v/Professor Svend Aage Jørgensen 14/3/2022

Kandidater KU, uddannelse ved rejser til udlandet, studierejser, Tyskland.Institut for Germansk Filologi, Njalsgade 80, 2300 kbh. S.
Cand. theol. Jens Lomand Rasmussens Rejselegat for Akademikere v/ Professor dr. phil. Bent Nordhjem 23/5/2022

Videnskabelige studier i udlandet,Adelgade 64 1304 Kbh. K
Cand.Theol Carl Christian Severin Christiansen og Hustru Betty Caroline f. Dahlstrøms Legat Adv. Henrik Meyer


Unge videnskabsmænd, videreuddannelse ved rejser i udlandet.St. Gertruds Stræde 8 1129 Kbh. K.
Carl C. Beckers Fond Adv. Eyvind Lensstrup 15/11/2022

Hjælp ophold det danske studenterhus i Paris, Frankrig.Bredgade 30 A 1260 kbh.K.
Carlsberg Fellowship at Churchill College Carlsbergfondets udenlandske stipendier 15/12/2022

Seniorforskere, der kan få orlov med løn 4200-2600£*1-3 semestre eller yngre forsker. Cambridge
www.carlsbergfondet.dk
33 14 21 28 H.C. Andersens Boulevard 35 1553 København V.
Carlsbergfondets J.C. Jacobsen Rejsestipendier Carlsbergfondets sekretariat

Kun store stip. og engelske stip. Yngre forskere, studier i udlandet.


33142128 HC Andersens Boulevard 35 1553 Kbh. K.
Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for yngre videnskabsmænd og -kvinderophold, rejser, ophold, Dorte Gert Simonsen Californien,
Danmark-Amerika Fondet Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen 18/4/2022

USA, rejser,


33128223 Fiolstræde 24, 3 sal 1171 Kbh. K.
Det Danske Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene Center for kultur og udvikling / DCCD/CKU 1-11-2022

International solidaritet, kultur, udviklingsforskning, Sydafrika, SAK arrangement cultural africa, History and Democracy Conf. 00, http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf info@dccd.dk +45 33 17 97 00 Vestergade 5 DK-1456 København K
Det Danske Center for Menneskerettigheder (Studieophold ved FNs Menneskerettighedscenter i Geneve) 17/2/2022
Ikke hvert år? Ansøgn. + curriculum vitae på engelsk. 6mdr. Menneskerettigheder,Kejsergade 2, Postbox 38 1002 Kbh. K.
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hald Hovedgaard


Ophold, litteratur, skønlitteratur,
http://www.haldhovedgaard.dk/ mail@haldhovedgaard.dk 86 63 84 10 Ravnsbjergvej 76 DK-8800 Viborg
Det danske institut i Rom Sekretariatet for Det danske institut i Rom, 1-3-2022
Også uden tilskud kan ophold søges. Alle fagområder, kunstneriske og videnskabelige, Italien.


33 11 32 40 l.202 c/o Det Kgl. Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35 1553 Kbh. V.
Det Humanistiske Fakultets konto for Studerende Individuelle Studierejser Det Humanistiske Fakultetssekretariat

Kun for studerende. Studerendes studierejser.


35328065 Njalsgade 80 2300 Kbh. S.
Det Oehlenschlæger-Tegnérske Stipendiefond
6/5/2022
Kun studerende. Nordisk universitet eller højskole. Sverige, Norden.


33321820 før 15.

Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond Adv. Kaj Munksø


Vvidenskabelig forskning,Bredgade 73 1260 København K
Direktør Ib Henriksens Fond
31-12-2022


industri, handel og håndværkvidereuddannelse, videnskabelige institutioner, forskning,
www.dihfond.dk dihf@tiscali.dk 33 16 16 32 Heibergsgade 18, 1. 1056 København K
DIS-stipendier til USA DIS Study Program, v/S. Grunnet, 29/10/2022

Dårlige Universiteter i USA, Undervisningsgebyr betales selv:70.000Skindergade 26 1159 Kbh.K.
Dronning Ingrids Romerske Fond Sekretariatet for Det danske institut i Rom 21/2/2022

Alle fagområder, videnskab og kunst. Rom, Italien.


33113240 c/o Det Kgl. Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35 1553 kbh. V.
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond (Caïx Legatet). Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Præsidenten 8-3-2022
75000 til en humanistisk stud/Cand skiftevis.
Frankrig, humaniora, fransk, Symposium og bog om Kaj Munk (Hans Raun Iversen) ..... 10.000 kr. www.royalacademy.dk/fonde/cayx.htm
e-mail@royalacademy.dk
H.C. Andersens Boulevard 35 1553 Kbh. V.
Fabrikant Carl Christiansen og hustru Esther Christiansens mindelegat Dansk Sømandskirke Hamborg 1/6/2022
Kun studerende, praktisk medhjælp, Studier ved læreanstalt i Hamburg.Postboks 500 6330 Padborg
Femte Maj FondenSverige,

Fonden af 1. juli 1980 Fuldmægtig Gotfred Tvede

20000, Sociale, humanitære, videnskabelige,Herman Triers Plads 3 1631 Kbh. V.
Forskningsråd for Kultur og Kommunikation (FKK) Forskningsministeriet 1/3/2022 1-2-2022 Skema 1 i 16 eks. Fra 2008 elektronisk ansøgning. Projektstøtte, rejsemidler, forskning, netværk, internationalisering,
http://forsk.dk/portal/page?_pageid=407,901947&_dad=portal&_schema=PORTAL / htttp://www.forskraad.dk/opslag forsk@forsk.dk / fr@forskraad.dk +45 3544 6200 /
33929917/33929700
Bredgade 40 1260 København K.
Forskningsråd for Samfund og Erhverv (FSE) Forskningsstyrelsen/SSF 1-9-2022 1-4-2022
Samfundsforskning, erhvervslivet, forskning,
http://forsk.dk/portal/page?_pageid=407,901973&_dad=portal&_schema=PORTAL / http://www.forsk.dk/ssf/publ/infmat/ssf_anso.pdf forsk@forsk.dk / hls@forsk.dk
45 3544 6200 / 33 92 97 00 Bredgade 40
Franske post doc stipendier Delegation aux Affaires Internationales


Udlandsophold Frankrig,MinistÈre de la Rechcerche et de la Technologie 1 rue Descartes, 75231 PARIS Cedex 05
Fulbright Kommissionen, Commission for Educational Exchange between Denmark and the USA
1/3/2022

Mindst 9 mdr. i USA, ans. i 2 omgange for ophold,
www.daf-fulb.dk daf-fulb@daf-fulb.dk / fulbdk@unidhp.uni-c.dk 33128223 Fiolstræde 24, 3. sal 1171 Kbh. K.
Fulbright Scholar-in-Residence Program
1/8/2022 14/10/2022
USA
www.daf-fulb.dk / http://www.cies.org/sir/ daf-fulb@daf-fulb.dk


Grosserer Ch. Resendal og hustrus mindelegat Grosserer-Societetet, 1/8/2022

En portion til udd. her ell. i udl., skema,Børsen, 1217 Kbh. K.
H.K.H. Prinsesse Margretes Fond til vid. stud. v. Det dan.in.Rom Sekretariatet for det Danske danske Institut i Rom 21/2/2022
Oprettet af Carlsbergs mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen. Klassisk arkæologi, historie, klassiske, romanske sprog, Italien.


33113240 Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 1553 Kbh. V.
HammarskjöldstiftelsenStipendiater til Uppsala Sverige.

Handelsstandens rejsestipendier Sophus Berendsens Mindelegat og andre 28/2/2022

Unge handelsmænd, mindst 3mdr., tilsagn, erhvervsliv,
1217 Kbh. K.
Hans Tausens FondTeologi, kun studenter.

alp@teol.ku.dk


Hede Nielsens Fond Familien Hede Nielsens FondRumforskning, teknik, Cand.polyt., ph.d. Marianne Lange 1.050.000 kr.

79277300 Holmboes Allé 1, 11 8700 Horsens
Henry & Mary Skovs Fond Advokatfirmaet Holck-Andersen og Tyge Sørensen, Adv. Niels Gade

15. febr., 15. maj, 15. aug. og 15. nov. Tekniske område, økonomistudier mv.


33 11 93 13 Nyhavn 6 1051 København K
Higher Education Scholarship Scheme for Post-Graduate Students3-9mdr, frankrig, sverige, norge, brd, sweitz,østr,grækl,ital,

Hovrättsnotarie Gunnar Svenssons Legat til stud.oph. ved universitetet i Lund Konsistorium, Konsistorialkontoret 29/6/2022
Medlem af KU, lærer eller tilknyttet, Sverigesophold, udlandsophold,Nørregade 10, Postbox 2177, 1017 Kbh. K.
Hvassfondens rejselegat ? 1/10/2022

Skuespillere, komponister.
-www?Illinois State University, Graduate Assistantship Competition, Det internationale kontor, 1/3/2022

Opholdsstipendier op til 5mdr., Graduate Study,Udlandsophold, USA,Nørregade 10 Postboks 2177, 1017 K.
Intensiveringsprogrammet: Støtte til forskeruddannelsesaktiviteter Forskerakademiet 15/10/2022

Projektstøtte, udlandsophold, måske kun phd, kurser, net, aktivitet, SA-afslag88


06 12 41 99 Paludan Müllersvej 17 8000 Århus C.
JULIE DAMMS STUDIEFOND
1-5-2022www.juliedamm.dk mla@hrintern.dk


Julie von Müllens Fond (1964) Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 27/2/2022

Konkrete opgaver klart defineret , ikke uddannelse, danske forskere, forskning, Ole Justesen til udgivelse? http://www.royalacademy.dk/fonde/mullens.htm
33113240 H.C. Andersens Boulevard 35 1553 København V.
Jytte & K.K. Steinckes Legat
31-12-2022

Socialdemokratiet,

Kandidatstipendium ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze (EUI), Rektorkollegiets sekretariat, 15/1/2022
History & civilization. ?31/1? 1+1+1 år, samfundsvid. og historie. ph.d.Frederiksholms Kanal 26, 1220 Kbh. K.
Konsul Axel Nielsens Mindelegat SU-Kontoret


Humaniora, samfundsvidenskab,Fiolstræde 22 1171 KøbenhavnK
Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond v/ Egon Høgh


Litteratur, kollegier, teater, kunst, Claus Bjørn, biblioteksdatabase 20.000 , kollegier, teater, kunst,

33120824 Valkendorfsgade 16 3 1151 København K
Københavns Universitets Almene Fond Københavns Universitet, økonomisk Administration, Budget 15/5/2022
Fremme KU - forskning, uddannelse, kultur. Studierejser, projekter, formidling, symposier, kurser, ansatte og studerende, rejsestipendier, konferencer,
http://www.ku.dk/default2.asp?src=http://www.ku.dk/pers/Instituthaandbog/Personaleforhold/Legater_og_fonde/index.html / http://www.ku.dk/pers/Instituthaandbog/
35322711 / 35322747 Nørregade 10, Postboks 2177 1017 København K
Københavns Universitets Fond for teologiske kandidater og studerende Det Teologiske Forskningsudvalg, Det Teologiske Fakultetskontor 1-4-2022 10/10/2022 Samling af en række navngivne legater. Teologiske kandidater og studerende,
http://www.teol.ku.dk/fak/stud/ku_fond.htm

Købmagergade 44-46 1150 Kbh. K.
Kronprins Frederiks Legat til videregående studier ved Harvard University Fulbright Kommissionen 1/11/2022

statsvidenskab, økonomi, USA, forvaltning mv.Fiolstræde 2 1171 Kbh. K.
Kulturaftalestipendier for stud. og forskere til studieophold i udlandet. Rektorkollegiets sekretariat 1/12/2022

Pol,tjek,fin,ægyp,jap,brd,su,kina,ital,isl,bul,holl,græk,ÿstr,


33 92 54 32 / 33 H.C. Andersens Boulevard 45 1553 Kbh. V.
Laurits Andersens fond
1/3/2022 1-9-2022
Økonomer og andres uddannelse i udlandet, intet skema, landbrug, opfindelser, marked,Tuborg Nord, Strandvejen 64 L 2900 Hellerup
LB-Fonden til Almenvelgørende Formål LB Brandforsikring G/S 15-9-2022
40-100.000 Skema skannet som tiff, ans og proj i 2 eks bilag 1 eks. Undervisning, kulturelle, uddannelsesmæssige, forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet, Se http://www.lb.dk/webpage/default.asp?id=902 http://www.lb.dk/webpage/default.asp?id=827 lbf@lb.dk?? 33117755 før 1330-1400/1530,

Legatbolig for danske kunstnere i Berlin Jyllands-Postens Fond 7-3-2022
Danske billedkunstnere og forfattere, arbejdsro og udfordringer. Tyskland, ophold,Grøndalsvej 3 8260 Viby J.
Legatboligen I Paris
Udenrigsministeriet 30-9-2022

Udlandsophold i Paris, Frankrig, rejselegat,

Legater fra Autorkontoen Autorkontoudvalget, Dansk Forfatterforening 26/6/2022
Intet skema, midler kommer fra kopydan, ikke medlemskab, Forfatter og oversættervirksomhed, arbejds- og rejselagater,rejsestipendier,
http://www.danskforfatterforening.dk/autorkontoen.html
32 95 51 00 Strandgade 6 1401 Kbh. K.
Lektor Marius Danielsens Fond Engelsk Institut


Engelsk, England,

Letterstedtska Föreningen Letterstedtska Föreningens hovedbestyrelse 15/2/2022 15-9-2022 Fremme industri, videnskab og kunst. 97: Særligt aktuelle forandringer. Sammenlignende forhold i Norden, fælles nordisk interesse, Fremme industri, videnskab og kunst, Skandinavien, forskning, Egen Uppsalarejse 97 2000sek, støtte til fælles Uppsalarejse 87, http://www.letterstedtska.org/
(0)8-654 75 70 Box 22333 SE-104 22 Stockholm
Ludvig Preetzmann-Aggerholm og Hustrus Stiftelse v/ Formanden for bestyrelsen ambassadør Preben Hansen 29/9/2022

Studieophold i den danske stats legatbolig i Paris, Frankrig.c/o Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2 1448 København K.
Mads Ølvisen-stipendium i kunst og kunsthistorie Novo Nordisk Fonden 9/10/2022
Novo Nordisk nr.7. Humaniora, forskning, kunst, kunsthistorie, klassisk arkæologi,
www.novonordiskfonden.dk nnfond@novo.dk 44 43 90 31 Brogårdsvej 70, Postbox 71 2820 Gentofte
Manufakturhandler Marinus Nielsens Rejse- og Uddannelsesfond


150.000 kr. Arkivforskning i historie, rejsestipendier, forskning,


33 31 55 17 Stolbjergvej 4 A 3070 Snekkersten
Mogens Balslevs Fond
Stud tur 10000 til silicon valley,
Nato Science Fellowships / Sekr.f.Udvælg.komm.vedr.NATOs stip.prg Forskningsdirektoratet /Forskningssekretariatet 29/12/2022

Begrænset omfang hum, Samfundsvidenskab, 3-12mdr. NATO-land, 7eks


01 11 43 00 l.213 H.C. Andersens Boulevard 40 /Holmens Kanal 7 1553 Kbh. V /1060 Kbh. K
Netværk for Historie og Historieteori v/ Inga Floto


International solidaritet, kultur, udviklingsforskning, Sydafrika, History and Democracy Conf. 00,


Historisk Institut københavns Universitet
Nordisk Forskningspolitisk Råd Forskerakademiet 1/11/2022
Forældet. Udlandsophold, rejse, for licentiatstuderende, 4-12 mdr., Post-doc,


86 12 41 99 Paludan-Müllers Vej 17 8000 Århus C
Nordiska afrikainstitutet, Rejsestipendier för forskning i Afrika Scandinavian Institute for African Studies 16/9/2022
Det svenske udenrigsministerium, 900.000. Rejsestipendium 88-T, udlandsophold. Afrika, nordisk, Norden, H.E. Stolten 1989 35000,

+46 0 18 56 22 00 Box 1703, Dragarbrunnsgatan 24 S-751 47 Uppsala
Nordiske forskerstipendier Sekretären for Nordiska Forskarkurser, fil.lic. Barbro Bryngelsson 1/10/2022
Nordisk Ministerråd 1979. Forældet? Rejse- og opholdsudgifter, symposier, workshops, heltidsforskerst
http://192.38.240.206/nmr/alm_se.htm

Institutionen för organisk kemi, Chalmars tekniska högskola, S-412 96 Göteborg
NORDPLUS Nordisk Ministerråd


Anbefales af Letterstedtska foreningen, Norden, udlandsophold,
http://siu.no/nordplus/
33960200 Store Strandstræde 18 1255 Kbh. K.
Norma og Frode S. Jacobsens Fond Jonas Bruun Advokatfirma, Adv. Claus Høeg Madsen, 1/4/2022 1/10/2022
Landbrugshistorie, rejsestipendier,
www.fsjacobsensfond.dk chm@jblaw.dk 33 47 88 00 Bredgade 38 1260 København K
Norsk Utenrikspolitisk InstituttStudentstipendiat ved NUPI, udlandsophold, Norge, Norden,Postboks 8159 Oslo Dep., Oslo 1
Novo Nordisk Fonden Humaniora Udvalget 31/1/2022
Novo Nordisk nr.7. Humaniora, forskning, kunst, klassisk arkæologi, skiftende områder, oversættelse1,
www.novonordiskfonden.dk nnfond@novo.dk 44 43 90 31 Brogårdsvej 70, Postbox 71 2820 Gentofte
Ny Carlsbergfondets store udenlandsstipendium Ny Carlsbergfondets direktion


Mest Italien og Grækenland, Intet skema, mindst 6 mdr.Brolæggerstræde 5 1211 Kbh. K.
Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards Legat Københavns Universitet, Det samfundsvidenskabelige Fakultet 12/9/2022
47000 delt i 2, Cand scient, jur, polit og økonomiske og finansielle emner.St.Kannikestræde 13, Postboks 2177 1017 Kbh. K. , Journal nr.: 201-630-1/97
Ophold på klostret San Cataldo
1-12-2022 1-4-2022


www.sancataldo.dkOtto Mønsteds Fond
28/2/2022
?Også Myrvoldts Fond? Unge handelsmænd, studier af mindst 2 års, udlandsophold, erhvervsliv, Kun Handelshøjskolen og visse lærerejser 2/600000, http://www.ottomoensted.dk/
39620811 kl. 10-11 Tingskiftevej 5 2900 Hellerup
Ørslev KlosterOphold, forfatterstøtte, Dorte Gert Simonsen, forfattere, http://www.oerslev-kloster.dk/ janne-fruergaard@oerslev-kloster.dk


Professor Ludvig Wimmer og Hustrus Legat Københavns Universitet


Yngre videnskabsmænd, historiske og sproglige studier, udlandsophold, rejser, forskningsophold, Dorte Gert Simonsen Californien,


Købmagergade 10, Postbox 2177 1017 Kbh. K.
Professor ved Københavns Universitet, Dr.Theol. J. Nørregaards rejselegat for teologiske kandidater
1-4-2022

Teologi,

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond Det Danske Handelskammer 15-9-2022
35mio/4,4 mio. Handel, Handelshøjskolen 18000. www.fonde.hts.dk / http://www.di.dk/omdi/medlemsservice/show.asp?page=doc&objno=27696#AlexFossIndustrifond kny@hts.dk


Rejsestipendier for kanditatstuderende. Danidas oplysningsbevilling Udenrigsministeriet, Danida 18-3-2022 25/9/2022 Del af Danidas oplysningsbevilling. 30/9, 24/3, Forældet? Rejser, udbred kendskab til ul. soc. kult. økon./u-i/bistand. U-landsoplysning, oplysningsvirksomhed, dansk bistandspolitik, ulandshjælp, international solidaritet, udviklingsbistand,


33920845/33920889 Asiatisk Plads 2 1448 København K.
Rentokil Foundation Scholarships Sophus Berentzen a/s, 31/12/2022

Studieophold i England 3-6 mdr. Cambridge + School of History & Archaeology Financial Assistance for Postgraduates

39698500 1 Klausdalsbrovej 2860 Søborg
RHODES UNIVERSITY POST-DOCTORAL FELLOWSHIPS Dean of Research, Rhodes University 31/7/2022

Post.doc. stipendiat.
http://www.ru.ac.za/research/fellowships/fellowships.html


Grahamstown, South Africa
Rigsarkivar Johan Hvidtfeldts Legat for Arkivfolks Studierejser Rigsarkivaren, Rigsarkivet

Kan ikke søges, Arkivfolks studierejser i Danmark og udlandet,


33923310 Rigsdagsgården 9 1218 København K.
Rosenkrantz Rejsestipendium


Rotary Foundation's stipendier Danske Rotary Distrikters Sekretariat 1/3/2022

International forståelse, kandidater-graduate fellowship,1årudl.,
http://www.rotary.dk/ rotary@tdcadsl.dk
Stockholmsgade 51 2100 Kbh. Ø.
Satsningsområde Nord/Syd Koordinationsfunktionen vedr. nord/syd 1/3/2022 1/10/2022 Tværfakkultært samarbejde om Afrika og islam. Kun en gang til samme. Udviklingsforskning, nord/syd, Afrika ogislamiske områder, Sydafrika, religion, kirken, udviklingsteori.

n-s.research@teol.ku.dk 35322586 Købmagergade 46, 4.sal 1150 Kbh. K.
Sholarship at the Graduate school in Humanities and Mathematics, Physics and Natural Sciences of the scuola Normale Supiriore,Pisa, Italy
Søstrene Christine og Anna Krarups Legat
16-6-2022
8000 kr. i en eller flere portioner. Filologi, sprogstudier,

Statens Humanistiske Forskningsråd (SHF) Forskningsministeriet 1-9-2022 1-2-2022 Konsolidering af geo. og inst. spredte forskningsomr. Projektstøtte, rejsemidler, forsk, netværk, internationalisering,
htttp://www.forskraad.dk/opslag fr@forskraad.dk 33929917/33929700 Bredgade 43 1260 København K.
Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd Forskningsstyrelsen/SSF 1-4-2022 1-9-2022
Arbejdsmarkedsforskning, især EF, men også enkeltprojekter.
http://www.forsk.dk/ssf/index.htm / http://www.forsk.dk/ssf/publ/infmat/ssf_anso.pdf hls@forsk.dk
33 92 97 00 Artillerivej 88 2300 København S
Støtte til freds- og konfliktforskning Center for Freds- og Konfliktforskning 12/2/2022 15/9/2000
Fremme forskmiljøer, DKmuligheder, tværfaglighed,


33 32 64 32 Fredericiagade 18 DK-1310
Studie- og forskningsophold i Frankrig Den franske Ambassade, Afd. for Forskning og Videregående Uddannelse 15/9/2022

Frankrigsophold, franske emner,
www.amba-france.dk/dk_scient_presentation.htm ln@amba-france.dk 33 67 01 77 Ny Østergade 3, 4. 101 København K
Studienaufenhalte Ausländischer Wissenschaftler Rektorkollegiets sekretariat 15/3/2022

Tyskland,


33925432 H.C. Andersens Boulevard 45 1553 Kbh. V.
Svenska institutetRejsestipendier,
www.si.se stip@si.se00
Sweden box 7434 SE-103 91 Stockholm
Th. Stauningfonden
31-12-2022

Socialdemokratiet,

The Anglo-Danish Society's Scholarships The Anglo-Danish Society 31/12/2022

Scholarships at universities in GB, up to six months, England,
www.anglo-danishsociety.org.uk info@anglo-danishsociety.org +44 1332 517 160 7 ST. Helen's Place London, EC3A 6BH
The National Research Foundation of South AfricaNu mest teknologi og erhverv. International solidaritet, kultur, udviklingsforskning, Sydafrika, History and Democracy Conf. 00, http://www.nrf.ac.za/The Sasakawa International Fellowship Fund Københavns Universitet, ÿkonomisk Administration, Budget 29/4/2022
Internationale studieprogrammer, herunder Japan-studier. Samfundsvidenskab, jura og humaniora, yngre forskere, videregående studerende, Japan, japanske studier,

ds@carlsbergfondet.dk 33 43 53 63 / 35322747 Nørregade 10, Postboks 2177 1017 København K
The Scandinavian-Japan Sasakawa Foundation Dansk Afdeling 15/2/2022
Se også The Sasakawa International Fellowship Fund. Skibsbygning, humaniora mv., Relationer norden-Japan,H.C. Andersens Boulevard 35 1553 Kbh. V.
Thomas B. Thriges Fond Tuborg Nord 15-4-2022
Thrige-Titan nr.28, 8 mio.15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober Erhvervsliv, industri, handel, videnskab, uddannelse, Handelshøjskolen 600000,

39 61 50 30 Strandvejen 64 L 2900 Hellerup
Tidligere sognepræst i Aadum sogn, Pastor Emertus Sigurd Anders Michael Andersens og hustrus Agnes Dorthea, født Højers rejselegat for teologiske kandidater fra Københavns Universitet
1-4-2022

Teologi,

Understøttelse til rejser til Oversøiske Kongresser m.m. Københavns Universitet 24/10/2022
Gml.: I alt 465.000. Lærere og videnskabsmænd KU, konferencer,De enkelte fakulteter.
Vemmetofte Kloster Vemmetofte Klosterkontor


Ophold, forskning og undervisningVemmetoftevej 42 4640 Fakse
Wenner-Gren Stiftelserna
Forskningsudveksling, symposier, forskarbostäder, gæsteforskere,
http://www.swgc.org/
08-736 98 00 Sveavägen 166, 23 tr. SE-113 46 Stockholm

i Stolten's African Studies Resources