i Home - SASR

Fund Administrator Application date Application date2 Foundation Activity field Recipients Website Email Tel Address City
Alfred Godds Personalhistoriske Fond Lsr. Palle Brun


Personalhistorisk forskning, Historie,Gl. Strand 40 1202 Kbh. K.
Arbejderbevægelsens Forsknings- og Uddannelsesfond af 1959 Arbejderbevægelsens erhvervsråd


Arbejderbevægelsen, fagbevægelsen, international solidaritet, socialt arbejde, sociale relationer, forskning,
www.aeraadet.dk / http://www.ae-dk.dk/ ae@aeraadet.dk 33 55 77 10 Reventlowsgade 14 1654 Kbh. V.
Århus Universitets Forskningsfond


Cheminova Holding nr. 21, Universitetets lærere, forskning af enhver art.

Augustinus Fonden


Skandinavisk Holding nr.4, 25. marts 1942. Alment velgørende, videnskabelige, humane mest medicin, forskning,


33145293 Amaliegade 47 1256 Kbh. K.
BG Fondensocialt arbejde, kulturliv og foreningsliv, børns opvækst, forskning samt natur og miljø.

http://www.bgfonden.dk/flora/flora.aspBikubefonden K. Dam Steffensen


Almene formål, Humanitære, sociale, videnskabelige, forskning. Forh.arkæol. 25.000 symp., N.Bohr inst. 150.000., Tom Kristensen-phd.,


Silkegade 8 1113 Kbh. K.
Birthe og Knud Togebys Fond Romansk Institut 31/1/2022
Manuskript og budget vedlægges. Danske videnskabelige afhandlinger og læreoversættelse, bøger om romansk litt. publikationer, forskningsformidling, forskning,Njalsgade 80 2300 Kbh. S.
Bitten og Mads Clausens Fond / Fabrikant Mads Clausens Fond Danfoss A/S, Sekr. A 1102

Danfoss nr.6, 43489222 Uddannelse og forskning,
http://fonds.danfoss.dk/FMCF/Profil/index.asp mc.fond@danfoss.com 74 88 35 9474882272 Danfoss A/S 6430 Nordby
Carlsberg-Clare Hall Visiting Fellowship Carlsbergfondet 15/12/2022
15.000 GBP + afgifter. Skema, yngre dk-forsker, hum-samf, 1år, Cambridge, England, forskning,
www.carlsbergfondet.dk
33142128 HC Andersens Boulevard 35 1553 Kbh. V.
Carlsbergfondets forskningsmidler
1/10/2022
Carlsberg, nr.3. Grundvidenskabelige formål, humanistisk videnskab, samfundsvidenskab, naturvidenskab. Oversættelse1, forskning,
http://www.carlsbergfondet.dk/
33 43 53 63 H.C. Andersens Boulevard 35 1553 København V.
Carlsen-Langes Legatstiftelse
30-9-2022

Publikationer om dansk landbrug, skovbrug, håndværk, forskningsformidling, Claus Bjørn, kolonihistorie,


Gammel Kjøgegaard 9 4600 Køge
Cowifonden
15/3/2022 15/8/2022 Cowi Consult nr.31, 45972211 Ingeniører og rådgivende virksomhed, forskning,
www.cowifonden.dk cowifonden@cowi.dk 45972020 Parallelvej 2 2800 Lyngby
Crafoordska StiftelsenMiljø forskning, udviklingsforskning, fællesnordisk, nordisk, Norden, fiskeri i Tanzania.


Box 137 SE-221 00, Lund, Sverige
CTUs omstillingspulje Center for Teknologistøttet Uddannelse

80mio 5 år. Undervisningsministeriet. Støtte til IT-omstilling og efteruddannelse, forskning.Tordenskjoldsgade 27, 1. Kbh. K.
Danidas oplysningsbevilling. Tilskud til oplysningsaktiviteter. Udenrigsministeriet, Danida 1/9/2022 3/3/2022 1/9 for helårsaktiviteter, ellers også 3/3. Oplysningsaktiviteter i DK om: ul. soc. kult. økon./u-i/bistand. Ikke sydafrika grundet for høj BNP? U-landsoplysning, oplysningsvirksomhed, dansk bistandspolitik, ulandshjælp, international solidaritet, udviklingsbistand, forskning,
http://www.um.dk/danida/oplysningsbevilling/retningslinier/
33920240/33920889 Asiatisk Plads 2 1448 København K.
Danmarks Forskerskole for Historie Institut for Historie og Områdestudier


Historie, humaniora, ansøgninger til ph.d.-stipendier
under Statens Humanistiske Forskningsråd

http://www.hum.au.dk/forskerskoler/historiephd/ hiscj@hum.au.dk 8942 2106 Århus Universitet - 8000 Århus C
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse Jens-Christian Bülow


Humanistisk forskning, forskningsformidling, forskning, Sidsel Eriksen, Claus Bjørn, kolonihistorie, http://www.hielmstierne-rosencroneske-stiftelse.dk/

c/o Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K
Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond A/S Det Østasiatiske Kompagni 31/3/2022

Forskning, undervisning, humanitære, kunstneriske, nationalt, naturmiljø og undervisning,


35 25 43 00 Asia House, Indiakaj 16 2100 København Ø
Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond Adv. Kaj Munksø


Vvidenskabelig forskning,Bredgade 73 1260 København K
Direktør Esben og hustru Tanja Neergaard Dinesens Fond
Adv. T. Ingemann Hansen


humanistiske og alment kulturelle, historiske, historie, museer, projekter, forskning,

adv42@amalex.com 33 11 33 99 Amaliegade 42 1256 København K
Direktør Ib Henriksens Fondindustri, handel og håndværkvidereuddannelse, videnskabelige institutioner, forskning,
www.dihfond.dk dihf@tiscali.dk 33 16 16 32 Heibergsgade 18, 1. 1056 København K
Elna og Erik Mariagers Fond af 1980 Direktør Poul-Erik Poulsen


Kultur, forskning,Digevænget 9 8330 Beder
Five Nordic Networks The Nordic Africa Institute 15-12-2022
2004, Nordiske netværk, fælles nordisk forskning, Norden,

Forlagsboghandler Jacob Erslevs Legat Prof., dr. phil. Niels Thomsen, Det humanistiske fakultet

10.000,- hvert 5.år, Historie, humaniora, presse, forskningsformidling,Njalsgade 80 2300 Kbh. S.
Forskningsråd for Kultur og Kommunikation (FKK) Forskningsministeriet 1/3/2022 1-2-2022 Skema 1 i 16 eks. Fra 2008 elektronisk ansøgning. Projektstøtte, rejsemidler, forskning, netværk, internationalisering,
http://forsk.dk/portal/page?_pageid=407,901947&_dad=portal&_schema=PORTAL / htttp://www.forskraad.dk/opslag forsk@forsk.dk / fr@forskraad.dk +45 3544 6200 /
33929917/33929700
Bredgade 40 1260 København K.
Forskningsråd for Samfund og Erhverv (FSE) Forskningsstyrelsen/SSF 1-9-2022 1-4-2022
Samfundsforskning, erhvervslivet, forskning,
http://forsk.dk/portal/page?_pageid=407,901973&_dad=portal&_schema=PORTAL / http://www.forsk.dk/ssf/publ/infmat/ssf_anso.pdf forsk@forsk.dk / hls@forsk.dk
45 3544 6200 / 33 92 97 00 Bredgade 40
Frøken Marie Månssons Legat Adv. Ejvind Koefoed


Forskning, kunst,Nørre Voldgade 88 358 København K
Grosserer L.F. Foghts Fond under Sadelmager- og tapetsererlauget i København Anno 1978 11/6/2022 11/12/2022 2,5 mio årl., Kunst og forskning,


33138038 Fortunstræde 5 1065 Kbh. K.
Internationaliseringsstipendier til danske forskningsmiljøer
Forskningsstyrelsen / Forskeruddannelsesrådet 3/3/2022

Forskningsmiljøer, institutter, netværk, forskeruddannelse,
http://www.forsk.dk/skema/fur-skema/skemaer_fur.htmJens Nørregaards og Hal Kochs Mindefond Afdeling for Kirkehistorie 1/3/2022 1/9/2022
Humanistisk forskning, kirkehistorie, religion, teologisk forskningsformidling, Sidsel Eriksen, http://www.teol.ku.dk/akh/default.asp?main=http%3A%2F%2Fwww.teol.ku.dk%2Fakh%2FNK%2FOplysn.htm
35 32 36 10 Købmagergade 46 1150 København K
Julie von Müllens Fond (1964) Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 27/2/2022

Konkrete opgaver klart defineret , ikke uddannelse, danske forskere, forskning, Ole Justesen til udgivelse? http://www.royalacademy.dk/fonde/mullens.htm
33113240 H.C. Andersens Boulevard 35 1553 København V.
Kronprins Frederiks Fond
1/3/2022
Kan ikke søges. Videregående studier, forskning.
http://www.kongehuset.dk/content/05_hofstaterne_mm/fonde/fonde.htmlKulturarvens Forskerskole Danmarks Biblioteksskole


Forskning i kulturhistorie, Historie, humaniora, ansøgninger til ph.d.-stipendier


3258 6066

Landsdommer V. Gieses Legat Docent dr. phil. Flemming Lundgreen-Nielsen 1/4/2022

Udgivelsesstøtte, historiske, kunsthist. arkæologiske, geoloiske, oversættelse1, forskningsformidling, Eng.inst. 12000, Inst. Nord.Filo. 10.000, Claus Bjørn, Gunner Lind,
flemnil@kum.ku.dk 3532 8337 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet Amager Njalsgade 120 2300 København S.
Larsen & Nielsen Fonden / L&N Fonden


L & N Holding nr.23, 42817711. Forskning og udvikling, almennyttige, arkitektonisk, bygningsteknisk,


42817711 Datavej 44iel 3460 Birkerød
LB-Fonden til Almenvelgørende Formål LB Brandforsikring G/S 15-9-2022
40-100.000 Skema skannet som tiff, ans og proj i 2 eks bilag 1 eks. Undervisning, kulturelle, uddannelsesmæssige, forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet, Se http://www.lb.dk/webpage/default.asp?id=902 http://www.lb.dk/webpage/default.asp?id=827 lbf@lb.dk?? 33117755 før 1330-1400/1530,

Letterstedtska Föreningen Letterstedtska Föreningens hovedbestyrelse 15/2/2022 15-9-2022 Fremme industri, videnskab og kunst. 97: Særligt aktuelle forandringer. Sammenlignende forhold i Norden, fælles nordisk interesse, Fremme industri, videnskab og kunst, Skandinavien, forskning, Egen Uppsalarejse 97 2000sek, støtte til fælles Uppsalarejse 87, http://www.letterstedtska.org/
(0)8-654 75 70 Box 22333 SE-104 22 Stockholm
Mads Ølvisen-stipendium i kunst og kunsthistorie Novo Nordisk Fonden 9/10/2022
Novo Nordisk nr.7. Humaniora, forskning, kunst, kunsthistorie, klassisk arkæologi,
www.novonordiskfonden.dk nnfond@novo.dk 44 43 90 31 Brogårdsvej 70, Postbox 71 2820 Gentofte
Manufakturhandler Marinus Nielsens Rejse- og Uddannelsesfond


150.000 kr. Arkivforskning i historie, rejsestipendier, forskning,


33 31 55 17 Stolbjergvej 4 A 3070 Snekkersten
NordForsk
7/3/2022

Forskningssamarbejde i Norden, nordisk fælles forskning, forskerkurser, phd seminarer, netværk, projekter, pilotprojekter,
www.NordForsk.org(NOS-H) Nordiska samarbetsnämnden for humanistisk forskning Sekretariatet, Norges Forskningsråd 3-2-2022 1/6/2022 Også opl. hos nationale fsk. råd. Også baltiske lande. Fællesnordisk forskning, nord. hum. forsk. råd. publikation, udgivelse af tidl. støttet. Skema. Norden,
http://www.nos-nop.org/nos.htm / http://www.nos-nop.org/nop.htm / http://www.forskraad.dk/nyheder/970107-1.html rel@nfr.no00 +47 22037000 Stensberggate 26, Postboks 2700, St. Hanshaugen, N-0131, Oslo, Norge
Novo Nordisk Fonden Humaniora Udvalget 31/1/2022
Novo Nordisk nr.7. Humaniora, forskning, kunst, klassisk arkæologi, skiftende områder, oversættelse1,
www.novonordiskfonden.dk nnfond@novo.dk 44 43 90 31 Brogårdsvej 70, Postbox 71 2820 Gentofte
Professor Ludvig Wimmer og Hustrus Legat Københavns Universitet


Yngre videnskabsmænd, historiske og sproglige studier, udlandsophold, rejser, forskningsophold, Dorte Gert Simonsen Californien,


Købmagergade 10, Postbox 2177 1017 Kbh. K.
Rockwool Fonden


Ultimo 1981, Måske længere forskningsprojekter?, Almene, humanitære, humane, sociale, kunst, samfundsudvikling, forskning,
http://www.rockwoolfonden.dk / http://www.rff.dk/
46560300 Hovedgaden 501 2640 Hedehusene
Tilskud fra Tips og Lottomidler for året ... Undervisningsministeriet 1/12/2022
Aktiviteter i.f. undervisning og folkeoplysning samt forskning. Aktiviteter inden for undervisning, folkeoplysning samt forskning. HES, søgt 96 for 97: jr.nr. 1996-782-487, bevilget 290.000. History and Democracy Conf. 00, http://www.uvm.dk/inst/tips/tipspjece.htm
33925086 Frederiksholms Kanal 21 1220 København K.
Tips- og lottomidler år 2xxx Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 1-12-2022

Forskningsformål,
http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=41329&doc_type=29 / www.vtu.dk
33 95 52 47 Bredgade 43 1260 København K.
Udenrigsministeriets støtte til Udviklingsforskning (RUF) (Tilskud til ulandsforskning) Forskningsrådet for Udviklingsforskning, Udenrigsministeriet, Danida 15/2/2022

Forskning. Tilskud til forskning vedrørende udviklingslandene.Tilskud til ulandsforskning. U-landsoplysning, dansk bistandspolitik, ulandshjælp, international solidaritet, udviklingsbistand.
http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/SoegOmStoette/ FFU@UM.DK / udv@um.dk / ruf@um.dk 33 92 13 19 Asiatisk Plads 2 1448 København K.
Ulandssekretariatet / Arbejderbevægelsens UlandsudvalgInternational solidaritet, u-landsbistand, fagbevægelsen, arbejderbevægelsen, forskning,
http://www.ulandssekretariatet2.dk/ admin@ulandssekretariatet.dk +45 33 73 74 40 Vester Voldgade 100 1552 København V
VELUX FONDEN
9/7/2022
8 eks + som email. almennyttige og videnskabelige formål, humaniora, kulturelle, kunstneriske og sociale, pensionister, seniorer, forskning, 2007: Social tillid. http://www.veluxfondene.dk/Vemmetofte Kloster Vemmetofte Klosterkontor


Ophold, forskning og undervisningVemmetoftevej 42 4640 Fakse
Wenner-Gren Stiftelserna
Forskningsudveksling, symposier, forskarbostäder, gæsteforskere,
http://www.swgc.org/
08-736 98 00 Sveavägen 166, 23 tr. SE-113 46 Stockholm

i Stolten's African Studies Resources