i Home - SASR

Fund Administrator Application date Application date2 Foundation Activity field Recipients Website Email Tel Address City
10-mio.kr.-puljen Kunststyretsen, Litteraturcentret 16-8-2022
150.000 Litterraturstøtte, kultur, kunst,
http://www.kunststyrelsen.dk/36e000c

Kongens Nytorv 3 1050 København K
AOF DanmarkArbejderbevægelsen, sociale forhold, fagbevægelsen, socialdemokratiet,
http://www.aof.dk/ portal@aof-danmark.dk 3929 6066 Teglværksgade 27 2100 København Ø
Arbejderbevægelsens Forsknings- og Uddannelsesfond af 1959 Arbejderbevægelsens erhvervsråd


Arbejderbevægelsen, fagbevægelsen, international solidaritet, socialt arbejde, sociale relationer,
www.aeraadet.dk / http://www.ae-dk.dk/ ae@aeraadet.dk 33 55 77 10 Reventlowsgade 14 1654 Kbh. V.
Augustinus Fonden


Skandinavisk Holding nr.4, 25. marts 1942. Alment velgørende, videnskabelige, humane mest medicin.


33145293 Amaliegade 47 1256 Kbh. K.
Bikubefonden K. Dam Steffensen


Almene formål, Humanitære, sociale, videnskabelige, forskning. Forh.arkæol. 25.000 symp., N.Bohr inst. 150.000., Tom Kristensen-phd.,


Silkegade 8 1113 Kbh. K.
Birthe og Knud Togebys Fond Romansk Institut 31/1/2022
Manuskript og budget vedlægges. Danske videnskabelige afhandlinger og læreoversættelse, bøger om romansk litt. publikationer, forskningsformidling,Njalsgade 80 2300 Kbh. S.
Bitten og Mads Clausens Fond / Fabrikant Mads Clausens Fond Danfoss A/S, Sekr. A 1102

Danfoss nr.6, 43489222 Uddannelse og forskning,
http://fonds.danfoss.dk/FMCF/Profil/index.asp mc.fond@danfoss.com 74 88 35 9474882272 Danfoss A/S 6430 Nordby
Blik- og Rørarbejderforbundet i DanmarkSociale relationer, fagbevægelsen, international solidaritet, socialt arbejde, ulande, arbejderhistorie,
http://www.blikroer.dk/ forbundet@blikroer.dk
Immerkær 42
2650 Hvidovre
Carlsen-Langes Legatstiftelse
30-9-2022

Publikationer om dansk landbrug, skovbrug, håndværk, forskningsformidling, Claus Bjørn, kolonihistorie,


Gammel Kjøgegaard 9 4600 Køge
Clara Lachmanns Fond for befrämjande av den skandinaviska samkjänslen
15/1/2022

Kulturfond, møder, kongresser, studierejser, Norden, Skandinavien, Støtte til fælles Uppsalarejse, http://www.claralachmann.org/

c/o Götabanken S - 405 09 Gøteborg
Danidas oplysningsbevilling. Tilskud til oplysningsaktiviteter. Udenrigsministeriet, Danida 1/9/2022 3/3/2022 1/9 for helårsaktiviteter, ellers også 3/3. Oplysningsaktiviteter i DK om: ul. soc. kult. økon./u-i/bistand. Ikke sydafrika grundet for høj BNP? U-landsoplysning, oplysningsvirksomhed, dansk bistandspolitik, ulandshjælp, international solidaritet, udviklingsbistand.
http://www.um.dk/danida/oplysningsbevilling/retningslinier/
33920240/33920889 Asiatisk Plads 2 1448 København K.
De Bergske Blades FondPublikation, Natteravnene, egne udgivelser,

33 25 53 11 Holmens Kanal 2 1060, København
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse Jens-Christian Bülow


Humanistisk forskning, forskningsformidling, Sidsel Eriksen, Claus Bjørn, kolonihistorie, http://www.hielmstierne-rosencroneske-stiftelse.dk/

c/o Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K
Det Danske Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene Center for kultur og udvikling / DCCD/CKU 1-11-2022

International solidaritet, kultur, udviklingsforskning, Sydafrika, SAK arrangement cultural africa, History and Democracy Conf. 00, http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf info@dccd.dk +45 33 17 97 00 Vestergade 5 DK-1456 København K
Direktør Esben og hustru Tanja Neergaard Dinesens Fond
Adv. T. Ingemann Hansen


humanistiske og alment kulturelle, historiske, historie, museer, projekter, forskning,

adv42@amalex.com 33 11 33 99 Amaliegade 42 1256 København K
Dr. Phil. Leif Nedergaards Fond Advokat Jørgen Juul 1/4/2022
Litterær, idehistorisk, frisindet ånd, kritisk, udogmatisk. Bl.a. religionskritik, forskningsformidling,


33155211 Bredgade 17 1260 Kbh. K.
EU's Ariane-program Europakommissionen 7/5/2022

Oversættelse1, faglitteratur, samarbejdsprojekter om bøger.


33144140 Østergade 61, P.O.B 144 1004 Kbh. K.
Fabrikant Laurits Petersen og hustru Annina Helene Petersens Legat
Uddannelse, videnskab, kunst,Rytterkasernen 21, Postboks 370 5100 Odense C
Forlagsboghandler Jacob Erslevs Legat Prof., dr. phil. Niels Thomsen, Det humanistiske fakultet

10.000,- hvert 5.år, Historie, humaniora, presse, forskningsformidling,Njalsgade 80 2300 Kbh. S.
Forskningsråd for Kultur og Kommunikation (FKK) Forskningsministeriet 1/3/2022 1-2-2022 Skema 1 i 16 eks. Fra 2008 elektronisk ansøgning. Projektstøtte, rejsemidler, forskning, netværk, internationalisering,
http://forsk.dk/portal/page?_pageid=407,901947&_dad=portal&_schema=PORTAL / htttp://www.forskraad.dk/opslag forsk@forsk.dk / fr@forskraad.dk +45 3544 6200 /
33929917/33929700
Bredgade 40 1260 København K.
Forskningsråd for Samfund og Erhverv (FSE) Forskningsstyrelsen/SSF 1-9-2022 1-4-2022
Samfundsforskning, erhvervslivet, forskning,
http://forsk.dk/portal/page?_pageid=407,901973&_dad=portal&_schema=PORTAL / http://www.forsk.dk/ssf/publ/infmat/ssf_anso.pdf forsk@forsk.dk / hls@forsk.dk
45 3544 6200 / 33 92 97 00 Bredgade 40
G.E.C. Gads Fond
15/4/2022 15/10/2022 Frist 15/5 og 15/11. Videnskabelige formål. udlandsophold, rejsestipendier, Publikationsstøtte, støtte til udgivelser, trykning, publikationer, oversættelser, HES dec. 1997 15.850- til SA rejse, HES 2004.
fond@gad.dk 33 15 05 58 Vimmelskaftet 32 1161 Kbh. K.
Henry Georges Minde I. Kristensen


Frit og retfærdigt samf.liv, Ethvert folk sit fædrelands grundejr


31677224 Dalstrøget 161, st. tv. 2860 Søborg
Jens Nørregaards og Hal Kochs Mindefond Afdeling for Kirkehistorie 1/3/2022 1/9/2022
Humanistisk forskning, kirkehistorie, religion, teologisk forskningsformidling, Sidsel Eriksen, http://www.teol.ku.dk/akh/default.asp?main=http%3A%2F%2Fwww.teol.ku.dk%2Fakh%2FNK%2FOplysn.htm
35 32 36 10 Købmagergade 46 1150 København K
Julie von Müllens Fond (1964) Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 27/2/2022

Konkrete opgaver klart defineret , ikke uddannelse, danske forskere, Ole Justesen til udgivelse? http://www.royalacademy.dk/fonde/mullens.htm
33113240 H.C. Andersens Boulevard 35 1553 København V.
Knud Højgaards Fond Jægersborg Alle 4 1/5/2022 30/6/2022 Højgaard Holding nr. 10. Kultur, videnskab, 3-5 mdr. beh.tid,
http://www.khf.dk /
http://www.jur.ku.dk/phd/studinfo/legat07.htm

+45 39 56 07 35
2920 Charlottenlund
Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål Hofmarskallatet Att.: Fuldmægtig Kirsten Baltzer Kahr


Kultur, Danmarkshistorie, Claus Bjørn, http://www.kongehuset.dk/publish.php?dogtag=k_dk_org_fonde

Postboks 2143 Amaliegade 18 1015 København K

Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond v/ Egon Høgh


Litteratur, kollegier, teater, kunst, Claus Bjørn, biblioteksdatabase 20.000 , kollegier, teater, kunst,

33120824 Valkendorfsgade 16 3 1151 København K
Kunstrådets faglige udvalg / Kunstrådets LitteraturudvalgUdgivelsesstøtte, publicering, trykkeriudgifter, Utraditionel markedsføring, 50.000 til Frank Esmans kissingerbiografi, Erik Haaest 100.000, http://www.kunstraadet.dk/342000cLandsdommer V. Gieses Legat Docent dr. phil. Flemming Lundgreen-Nielsen 1/4/2022

Udgivelsesstøtte, historiske, kunsthist. arkæologiske, geoloiske, oversættelse1, forskningsformidling, Eng.inst. 12000, Inst. Nord.Filo. 10.000, Claus Bjørn, Gunner Lind,
flemnil@kum.ku.dk 3532 8337 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet Amager Njalsgade 120 2300 København S.
Legater fra Autorkontoen Autorkontoudvalget, Dansk Forfatterforening 26/6/2022
Intet skema, midler kommer fra kopydan, ikke medlemskab, Forfatter og oversættervirksomhed, arbejds- og rejselagater,rejsestipendier,
http://www.danskforfatterforening.dk/autorkontoen.html
32 95 51 00 Strandgade 6 1401 Kbh. K.
Letterstedtska Föreningen Letterstedtska Föreningens hovedbestyrelse 15/2/2022 15-9-2022 Fremme industri, videnskab og kunst. 97: Særligt aktuelle forandringer. Sammenlignende forhold i Norden, fælles nordisk interesse, Fremme industri, videnskab og kunst, Skandinavien. Egen Uppsalarejse 97 2000sek, støtte til fælles Uppsalarejse 87, http://www.letterstedtska.org/
(0)8-654 75 70 Box 22333 SE-104 22 Stockholm
Litteraturformidlingsstøtte fra EU ?EUs litterære jury?


Oversættelser, publikation, udgivelse, EU, kulturstøtte, Tiderne Skifter, Cicero,
LOs OplysningsfondFagligt, arbejderbevægelsen, international solidaritet. Arbejdermuseet, højskoleophold for LO-medlemmer, Vibeke Kold,
Mads Ølvisen-stipendium i kunst og kunsthistorie Novo Nordisk Fonden 9/10/2022
Novo Nordisk nr.7. Humaniora, forskning, kunst, kunsthistorie, klassisk arkæologi,
www.novonordiskfonden.dk nnfond@novo.dk 44 43 90 31 Brogårdsvej 70, Postbox 71 2820 Gentofte
Nordisk Kulturfond Nordisk Ministerråds Sekretariat 15/4/2022 15/8/2022 Nordisk overenskomst 1966. Kunst, Information, kortvarige engangsprojekter, nordisk nyskabelser, racisme, Norden, integration, Børnehistorie, Hans Uwe/ABA, Frister: 15/10, 15/01, 15/4, 15/8, http://www.nordiskkulturfond.dk/
33 11 47 11 St. Strandstræde 18 1255 Kbh. K.
Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS)
1-9-2022

Tidsskrifter, Periodika, udgivelser.

(NOS-H) Nordiska samarbetsnämnden for humanistisk forskning Sekretariatet, Norges Forskningsråd 3-2-2022 1/6/2022 Også opl. hos nationale fsk. råd. Også baltiske lande. Fællesnordisk forskning, nord. hum. forsk. råd. publikation, udgivelse af tidl. støttet. Skema. Norden,
http://www.nos-nop.org/nos.htm / http://www.nos-nop.org/nop.htm / http://www.forskraad.dk/nyheder/970107-1.html rel@nfr.no00 +47 22037000 Stensberggate 26, Postboks 2700, St. Hanshaugen, N-0131, Oslo, Norge
(NOS-S) Bidrag til nordiska komparativa forskningsprojekt. Sekretariatet, Norges Forskningsråd 1/6/2022
Ændret? Nordisk komparativ samfundsforskning. Samfundsudvikling i nordiska lande, samarbejde två helst flere la Ikke konferencer kun projekter?, http://www.nos-nop.org/nos.htm rel@nfr.noRan +47 22037000 Stenberggata 26, Postkoks 2700 St. Hanshaugen, N-0131 Oslo
Novo Nordisk Fonden Humaniora Udvalget 31/1/2022
Novo Nordisk nr.7. Humaniora, forskning, kunst, klassisk arkæologi, skiftende områder, oversættelse1,
www.novonordiskfonden.dk nnfond@novo.dk 44 43 90 31 Brogårdsvej 70, Postbox 71 2820 Gentofte
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat
Claus Bjørn,
mbr@jblaw.dk 33 47 88 28 Bredgade 38 1260 København K
Richard Ward Foundation GrantsStøtte til Udgivelser bl.a., Oversættelse? University of Witwatersran, d

01604-740272 Bunkers Hill Farm Stanford Road Northampton Northamptonshire
Rockwool Fonden


Ultimo 1981, Måske længere forskningsprojekter?, Almene, humanitære, humane, sociale, kunst, samfundsudvikling,
http://www.rockwoolfonden.dk / http://www.rff.dk/
46560300 Hovedgaden 501 2640 Hedehusene
Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela Andersens Fond Danske Forstkandidaters Forening, Sys Tarrild


Skovbrug, økologi, miljø,
www.jordbrugsakademikerne.dk post@jordbrugsakademikerne.dk 39 97 01 00 Jordbrugsakademikernes Forbund, Emdrupvej 28 A 2100 København Ø
SL Fonden / Samfundslitteratur Att. Direktør Mogens Eliasson


Studentersociale aktiviteter, studerende, forlag,Vodroffsvej 59 1970 Frederiksberg C
Stiftelsen Riksbankens JubileumsfondOversættelser, publikation, udgivelse, Björn Lindgrens Zimbabwestudie, 2 mio. http://www.rj.se/
08-506 264 00 Kungsträdgårdsg. 18 11486 STOCKHOLM
The Foundation for the Creative Arts Sydafrikanske fonde


Støtte til kunst og videnskab i Sydafrika, Rhodes University,
Tidsskriftstøtteudvalget Kulturministeriets tips- og lottopulje


Tidsskrifter, periodika, udgivelser, dansk kultur. Ikke 3. verden.
http://bs.dk/content.aspx?itemguid={E5F4A1BC-6534-4B54-8F28-722609645C60}UBVA-legat 200x for academikere Akademikernes Centralorganisation 1/8/2022
COPY-DAN/ACs udvalg til beskyttelse af videnskabeligt arbejde Erstatning for tabt forfatterhonorar.
www.ac.dk
33694066 Nørre Voldgade 29, Postboks 2192 1017 Kbh. K.
Ulandssekretariatet / Arbejderbevægelsens UlandsudvalgInternational solidaritet, u-landsbistand, fagbevægelsen, arbejderbevægelsen,
http://www.ulandssekretariatet2.dk/ admin@ulandssekretariatet.dk +45 33 73 74 40 Vester Voldgade 100 1552 København V
VELUX FONDEN
9/7/2022
8 eks + som email. almennyttige og videnskabelige formål, humaniora, kulturelle, kunstneriske og sociale, pensionister, seniorer, 2007: Social tillid. http://www.veluxfondene.dk/Wenner-Gren Stiftelserna
Forskningsudveksling, symposier, forskarbostäder, gæsteforskere,
http://www.swgc.org/
08-736 98 00 Sveavägen 166, 23 tr. SE-113 46 Stockholm

i Stolten's African Studies Resources